ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานธุรการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ