ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ