รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

(รับสมัคร 1 - 21 กันยายน 2560)

 powered by