กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ( เพิ่มเติม ) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

   กรมพัฒนาที่ดิน

 • ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ( เพิ่มเติม ) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ผู้สมัครโปรดทราบ
  กรมพัฒนาที่ดินเลื่อนประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
  จากเดิมจะประกาศวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔