รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นิติกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักสำรวจดิน เศรษฐกร และ นายช่างไฟฟ้า

(รับสมัคร 8 - 17 เมษายน 2557)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิชาการเงินและบัญชี

(รับสมัคร 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และ นักวิทยาศาสตร์

(รับสมัคร 20 - 27 พฤษภาคม 2556)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน