รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท - ทางพืชสวน หรือ พืชไร่)

(รับสมัคร 20 - 24 สิงหาคม 2555)

เลื่อนกำหนดประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
(วุฒิปริญญาโท-ทางพืชสวน หรือพืชไร่)
เป็นวันที่ 20 กันยายน 2555รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

(รับสมัคร 14 - 20 สิงหาคม 2555)ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักสำรวจดินปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
(รับสมัคร 31 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2555)